Mša galgolskaja

Mša glagolskaja

Sir Charles Mackerras & Státní filharonie Brno

interpreti

Helena Kaupová soprán

Eva Garajová alt

Peter Straka tenor

Richard Novák bas