DISCOGRAPHY

Ama Me

Eva Garajová - Mezzosoprano

show more

Nox Et Solitudo

Eva Garajová - Mezzosoprano

Marián Lapšanský - piano

show more

My Songs

Eva Garajová - Mezzosoprano

Marián Lapšanský - piano

show more

Stabat Mater op. 58

Te Deum op. 103

Leoš Svárovský / Adriana Kohútková

Eva Garajová / Otokar Klein

Gustáv Beláček / Blanka Juhaňáková

show more

Mša galgolskaja

Helena Kaupová soprán

Eva Garajová alt

Peter Straka tenor

Richard Novák bas

show more

The Diary of One Who Disappeared - Zápisník zmizelého

Leo Marian Vodička

Eva Garajová

Michal Rezek

show more

Eva Garajová

Eva Garajová - Mezzosoprano

Daniel Buranovský - piano

show more

Carmen Fantazie

Virtuosi di Praga

Oldřich Vlček

Eva Garajová

show more

official page

© 2018

DISCOGRAPHY