Schmerzen, Wesendonck Lieder by Richard Wagner

26.11.2013 - Slovenská filharmónia
Eva Garajová, mezzosoprán
Marcel Štefko, klavír