Eva Garajová My Songs

Eva Garajová - mezzo-soprano
Marian Lapšanský - piano

Antonín Dvořák (1841 – 1904)
Cigánské melodie (Gypsy Songs) Op. 55, B 104

Jaroslav Křička (1882 – 1969)
Severni noci (Northern Nights) Op. 14

Bohuslav Martinů (1890 – 1959)
Dve pisne (Two Songs)

Béla Bartók (1881 – 1945)
Öt dal (Five Songs) Op. 16

Antonín Dvořák, Cigánské melodie / Gypsy Songs, Op. 55, B 104

Struna naladěna / Tune thy strings

Jaroslav Křička, Severní noci / Northem Nights, Op. 14

U skandinávských skal / By the Scandinavian rocks

Béla Bartók, Öt dal / Two Songs, Op. 16

Egyedül a tengerrel / Alone with the see

Diskografie